Послуги

Архітектура, будівництво та благоустрій

 • Надання дозволу на виконання проектно-технічної документації
 • Надання дозволу на проектування та будівництво індивідуального житлового будинку
 • Надання дозволу на встановлення малої архітектурної форми МАФ
 • Присвоєння юридичної (поштової) адреси
 • Надання довідки про погодження прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію (для фізичних осіб)
 • Надання дозволу на перебудову, добудову, реконструкцію
 • Надання дозволу на оформлення самочинного будівництва
 • Надання дозволу на виконання земляних робіт

Архивування

 • Підготовка та передавання справ на зберігання до архівного відділу РДА

Виконання запитів

 • Виконання запитів на вимогу правоохоронних органів та інших юридичних осіб, видача довідок, копій документів, витягів та вилучення документів

Війсковий облік

 • Постановка на військовий облік рядового та офіцерського складу
 • Зняття  з військового обліку рядового та офіцерського складу
 • Приписка громадян до приписних дільниць, призов та прийняття на військову службу

Господарська діяльність

 • Погодження режиму роботи закладу
 • Видача дозволу на розміщення об’єкту підприємницької діяльності
 • Надання дозволу на початок роботи закладу
 • Встановлення пріоритету на місце розміщення об’єктів зовнішньої реклами
 • Видача дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами
 • Надання довідки про юридичну адресу
 • Надання довідки «Форма-3»

Громадські організації

 • Легалізація громадських організацій шляхом реєстрації
 • Легалізація громадських організацій шляхом повідомлення про заснування
 • Внесення змін до статутних (установчих) документів громадських організацій

Громадянство

 • Підготовка документів до видачі паспорта

Діяльність виконкому

 • Видача рішень виконавчого комітету
 • Видача копій рішень виконавчого комітету

Діяльність ради

 • Видача рішень селищної ради
 • Видача копій рішень селищної ради
 • Витяги з протоколів сесій, засідань депутатських комісій

Дошкільна освіта

 • Видача довідки про невідвідування дошкільного навчального закладу

Житло

 • Оформлення та видача ордерів громадянам на житлову площу
 • Оформлення та видача ордерів на кімнати (ліжко-місця) у гуртожитку

Землеустрій

 • Видача довідки про грошову оцінку землі
 • Витяг з господарської книги
 • Дозвіл на оформлення присадибної земельної ділянки
 • Дозвіл на затвердження технічної та проектно-землевпорядної документації та передачу земельної ділянки у власність (у користування)
 • Дозвіл на розробку технічної документації щодо оформлення земельної ділянки у власність
 • Дозвіл на оформлення земельної ділянки під городництво
 • Дозвіл на оформлення присадибної земельної ділянки та відміна рішення виконавчого комітету
 • Дозвіл на оформлення земельної ділянки під об’єктом (об’єктами) нерухомого майна для комерційної (промислової) діяльності
 • Дозвіл на затвердження проектної землевпорядної документації та передачу земельної ділянки в оренду
 • Дозвіл на підготовку документів щодо викупу земельної ділянки
 • Дозвіл на затвердження матеріалів погодження місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на розробку проекту землеустрою
 • Дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки або її частини
 • Підготовка договорів оренди землі

Комунальні послуги

 • Надання дозволу на відключення споживачів від мереж центрального опалення

Матеріальна допомога

 • Підготовка матеріалів для розгляду виконкому щодо надання одноразової матеріальної допомоги

Нагороди

 • Підготовка нагород селищного голови «Почесна грамота», «Подяка»

ОСББ

 • Реєстрація об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

ОСН

 • Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення (будинковий, вуличний комітет)
 • Легалізація вуличного (будинкового) комітету шляхом реєстрації
 • Легалізація вуличного (будинкового) комітету шляхом повідомлення

Охорона дитинства

 • Встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною та її майном
 • Надання довідки про те, що діти знаходяться на утриманні батьків
 • Надання акту обстеження та висновків щодо усиновлення дитини
 • Про участь батьків у вихованні своїх малолітніх (неповнолітніх) дитини
 • Надання дозволу на прийняття у власність дитини житла (майна)
 • Надання дозволу на розробку технічної документації щодо виготовлення Державного Акту направо приватної власності на земельну ділянку на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини
 • Надання дозволу на укладення договору дарування житла, майна батькам, які мають малолітніх (неповнолітніх) дітей
 • Надання дозволу на виділення частки майна у спільній сумісній власності малолітній (неповнолітній) дитині
 • Надання акту обстеження житлово-побутових та умов виховання малолітніх неповнолітніх) дітей, висновків органу опіки та піклування до суду про позбавлення батьківських прав батьків, відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав
 • Надання дозволу неповнолітній дитині на прийняття у власність житла (майна)
 • Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу житла, яке на правах приватної власності належить малолітній дитині
 • Надання дозволу на зміну прізвища дитини
 • Надання дозволу на зняття грошових заощаджень від імені малолітньої (неповнолітньої) дитини
 • Надання дозволу на укладення договору міни житла, майна, право власності(користуванням) яким має малолітня (неповнолітня) дитина
 • Надання акту обстеження та подання в суд про визнання осіб недієздатними або обмежено дієздатними та призначення опікуна (піклувальника)

Планування території

 • Надання викопіювання з генерального плану
 • Надання довідки про відсутність забудов на земельній ділянці

Праця

 • Видача архівних довідок про трудовий стаж
 • Видача архівних довідок про нарахування заробітної плати

Приватна власність

 • Надання дозволу на оформлення свідоцтва (дублікату) про визнання права приватної власності на жилі та нежилі приміщення

Проживання

 • Видача довідок про перебування на квартирному обліку
 • Надання довідки про місце реєстрації
 • Оформлення документів для реєстрації громадян за місцем проживання
 • Оформлення документів для зняття з реєстрації громадян за місцем проживання
 • Постановка громадян на квартирний облік

Сім’я

 • Надання довідки «Про склад сім’ї»

Субсидії

 • Видача повідомлень для нарахування субсидій
 • Передача оформлених особових справ у районну службу субсидій

Цивільний стан

 • Державна реєстрація шлюбу
 • Державна реєстрація смерті
 • Державна реєстрація народження
 • Надання довідки для отримання допомоги на поховання
 • Надання довідки про перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім’ї

ЧАЕС

 • Видача довідок громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
 • Оформлення посвідчень (дублікатів) для громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС